MiMakker Kwiek

MiMakker Kwiek maakt als contactclown contact van hart-tot-hart met mensen met (diepe) dementie of een (zeer) ernstige of meervoudige handicap in zorginstelling of verpleeghuis.

MiMakker Kwiek is contactclown.
Een MiMakker is een contactclown gespecialiseerd in diepgaand 1op1 contact met mensen voor wie verbale taal niet (meer) vanzelfsprekend is.

MiMakker Kwiek beleeft als contactclown mooie ontroerende momenten samen met mensen, ook voor wie meedoen met groeps activiteiten niet meer mogelijk is MiMakker Kwiek beleeft als contactclown mooie ontroerende momenten samen met bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen

Kwiek komt niet optreden maar spelen en contact maken om zo samen gevoelens te uiten of delen.
Hiervoor gaat zij op zoek naar de persoonlijke taal van de ander. Dat kunnen klanken zijn of losse woorden of (soms kleine) bewegingen of bijvoorbeeld een kijkrichting.  Ze volgt het initiatief van de mensen met (diepe) dementie of (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige handicap en laat zo de regie zo veel mogelijk bij de ander.

 

MiMakker Kwiek heeft als contactclown veel bijzondere ontmoetingen met speciale mensen

Kwiek komt graag contact maken in huiskamers of slaapkamers in zorg instellingen en verpleeghuizen. Maar ook andere locatie zijn zeker mogelijk.

MiMakker Kwiek heeft als contactclown veel bijzondere ontmoetingen met speciale mensen

Het contact en spel  is 1op1 en in de gewone dagelijkse situatie.

MiMakker Kwiek heeft als contactclown veel bijzondere ontmoetingen met speciale mensen

Alle emoties mogen er zijn. Een lach is zeker soms fijn, maar verdriet en boosheid of angst mag er ook zijn. Kwiek schrikt er niet van. Soms is het fijn om samen boos of verdrietig te zijn. Of om getroost te worden met bijvoorbeeld een aanraking. Of om juist zelf de clown te kunnen helpen of troosten.

MiMakker Kwiek maakt als contactclown contact van hart-tot-hart met mensen met (diepe) dementie of een (zeer) ernstige of meervoudige handicap in zorginstelling of verpleeghuis.

Kwiek stemt af op de persoon. Ieder individu is anders en dus heeft Kwiek geen vooraf bedacht plan. Ze stapt open de ander tegemoet (en doet waar nodig weer een stap terug) en kijkt wat de ander in het hier&nu doet, ziet, voelt of bezig houdt. Daar sluit kwiek op aan. 

MiMakker contactclown KwiekMiMakker contactclown Kwiek In Kwieks koffertje zitten enkele voorwerpen die een beroep doen op verschillende zintuigen zoals gehoor, zicht of tastzintuigen. Soms haalt ze deze eruit. Soms ook niet. 

MiMakker Kwiek beleeft als contactclown mooie ontroerende momenten samen met mensen, ook voor wie meedoen met groeps activiteiten niet meer mogelijk is

MiMakker Kwiek beleeft als contactclown mooie ontroerende momenten samen met mensen, ook voor wie verbale communicatie niet (meer) vanzelfsprekend is

MiMakker Kwiek beleeft als contactclown mooie ontroerende momenten samen met mensen, ook voor wie meedoen met groeps activiteiten niet meer mogelijk is MiMakker Kwiek beleeft als contactclown mooie ontroerende momenten samen met mensen, ook voor wie meedoen met groeps activiteiten niet meer mogelijk is

logo MiMakkusKwiek mag zich gecertificeerd miMakker noemen sinds 30 juni 2022.
Op deze datum is de opleiding afgerond en werd zij gecertificeerd.

Mimakker Kwiek certificaatEen miMakker is een contactclown maar niet iedere contactclown is ook een miMakker.
MiMakker is een beschermd beroep. 
Om hun certificaat te behouden en zich miMakker  te mogen blijven noemen volgen miMakkers jaarlijks bijscholing. De MiMakker blijft zo altijd in ontwikkeling.

MiMakker Kwiek maakt als contactclown contact van hart-tot-hart met mensen met (diepe) dementie of een (zeer) ernstige of meervoudige handicap in zorginstelling of verpleeghuis.


Voor meer informatie of boekingen neem gerust contact op kwiek@circuskiko.nl 


MiMakker contactclown Kwiek